Objawy, z którymi zgłosił się do nas Pacjent   

 

Pacjent zgłosił się z typowymi wadami zgryzu i chciał przywrócić mu właściwy układ.

Diagnoza

 

Do określenia wady i właściwego ułożenia zębów zastosowaliśmy kondylator Gerbera. U Pacjenta stwierdzono stłoczenia z przechyleniem siekaczy centralnych i wychyleniem bocznych.

Leczenie

 

Odtworzenie właściwego układu zębów wymagało zastosowania wkładek Clear Aligner. Zastosowaliśmy 4 komplety wkładek. Po zakończonym leczeniu pacjęt zaczął nosić szynę retencyją celem stabilizacji obecnego układu uzębienia.

Czas leczenia

 

Leczenie z zastosowaniem 4 kompletów wkładek Clear Aligner trwało 4 miesiące.