Badanie Gerbera

Leczenie stawu skroniowo żuchwowego

Aby zrozumieć na czym polega metoda profesora Alberta Gerbera musimy sobie uzmysłowić, że zęby są częścią większej układanki, na którą składają się kości twarzoczaszki w nich szczęka, żuchwa i podwójny staw skroniowo żuchwowy, przylegające do nich tkanki, mięśnie, powięzie a także przebiegające w nich nerwy, naczynia krwionośne i limfatyczne. Układ ten zwany jest stomatognatycznym. Statycznie ma 2 podstawowe punkty oparcia: zęby na wyrostkach spotykające się ze sobą jak dwie płaszczyzny i staw skroniowo-żuchwowy. Stykające się zęby wyznaczają położenie stawu skroniowo?żuchwowego. Zwykle zwracamy większą uwagę na zęby, jako punkt oparcia, pomijając staw. Kiedy nie ma równowagi pomiędzy tymi anatomicznymi strukturami siłą mięśni twarzy potrafimy zewrzeć szczęki, niezależnie od ich przemieszczeń wynikających z ułożenia stawu s- ż. Innymi słowy, nawet przy zwyrodnieniach stawów możemy zacisnąć zęby. Musimy jednak pamiętać, że działamy tu „na siłę”, przymuszając staw do pracy w nienaturalnych płaszczyznach.

Unikalność podejścia prof. Gerbera polega na tym, że punktem wyjścia jest staw skroniowo-żuchwowy, a nie zęby. Patrzymy w pierwszej kolejności czy jest on właściwie ułożony. Żeby to sprawdzić wykonujemy modele szczęk z zębami i osadzamy ja we UKŁADZIE właściwym dla stawu w symulatorze tzw. kondylatorze [patrz obrazek niżej]. Dzięki temu, mając właściwie ułożony staw, możemy zobaczyć jak względem siebie układają się szczęki. Tu zwykle czeka nas zaskoczenie. Przy właściwym ułożeniu stawu, płaszczyzny zębów nie schodzą się ze sobą właściwie. I to właśnie jest punkt wyjścia dla nas ? NAJPIERW USTAWIAMY STAW, a potem ZĘBY.

Dzięki takiej sekwencji jesteśmy w stanie wyeliminować wady w układzie stomatognatycznym, które determinują wygląd zębów- tego co dla Pacjenta jest najważniejsze ? oraz jego funkcje . Zaczynamy od ustawienia stawu, a następnie przyglądamy się układowi szczęk i zębów. Mając poprawnie osadzony staw skroniowo-żuchwowy możemy przystąpić do rekonstrukcji uzębienia, uzupełnienia ubytków, osadzenia implantów czy leczenia ortodontycznego. Dzięki takiej sekwencji w diagnozie dajemy pełną gwarancję dla efektów naszych prac dentystycznych i protetycznych. Nie ulegają one „szybkiemu” zużyciu w wyniku niewłaściwie pracujących ze sobą szczek.

Warto zaznaczyć, że diagnostykę można stosować zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Część rodziców wie, co to starach, kiedy dziecko budzi się rano i nie jest w stanie pójść do szkoły właśnie z powodu bólu głowy. Badania, które wykonują, od tomografii komputerowej mózgu przez badania laryngologiczne, okulistyczne, psychologiczne, po próby z lekami, bardzo często nie dają rezultatu bądź jest on krótkotrwały. Wizyta w naszym Instytucie pozwoli sprawdzić, czy problem nie jest spowodowany nieprawidłowym układem zębów, co ma często miejsce w momencie ich wyrastania.

Diagnozowanie zwarcia w tzw. kondylatorze Gerbera:

leczenie stawu skroniowo żuchwowego Warszawa badanie gerbera leczenie stawu skroniowo żuchwowego

Dzięki diagnostyce w systemie prof. Gerbera można:

 • odbudować estetykę  zębów,
 • przywrócić prawidłową funkcję zębów?prawidłowe gryzienie,
 • zaprojektować trudne prace protetyczne,
 • podnieść zwarcie,
 • zlikwidować lub zmniejszyć bóle głowy,
 • zlikwidować lub zmniejszyć trzaski w stawach,
 • w prawidłowy sposób odbudować protetycznie pacjenta implantowego,
 • w prawidłowy sposób odbudować protetycznie pacjenta zgrzytającego,
 • prawidłowo wykonać każdy rodzaj leczenia protetycznego,
 • prawidłowo poprowadzić pacjenta ortodontycznego,
 • sprawdzić, dlaczego są przeciążenia na zębach (odkrywające się szyjki),
 • sprawdzić, dlaczego pękają lub się odkruszają prace protetyczne lub nawet własne uzębienie,
 • wspomóc działania chirurgów ortognatycznych, ortodontów, periodontologów, lekarzy stomatologii zachowawczej, estetycznej, protetyków,
 • wspomóc działania chirurgów plastycznych i działania kosmetyczne,
 • sprawdzić przyczyny powstawania problemów i dzięki temu umożliwić prawidłowe planowanie. Praca przestaje być ?jakoś? zrobiona, ale jest zrobiona prawidłowo.

Diagnostyka jest dla każdego, niezależnie od wieku. Jest bezpieczna, bez narażania pacjenta np. na naświetlanie promieniami rtg, absolutnie nieinwazyjna, niebolesna. Czas trwania badania ok 40 minut.

Jeśli chcecie się Państwo zapoznać się z konkretnymi przypadkami wykorzystania metody metody Gerbera, zapraszamy do sekcji przypadki, w których pomogliśmy.

Próbka pracy i wyglądu uzębieniu Pacjenta w systemie Gerbera:

 
Przed działaniem
W trakcie działania
W trakcie działania
Po działaniu
Po działaniu