Rehabilitacja

NDT-Bobath to koncepcja rehabilitacji dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo czaszkowych. Udar mózgu-pojęcie ogólne (kliniczne) określające każde nagłe wystąpienie mózgowych objawów ogniskowych wywołanych niedostatecznym krążeniem mózgowym ...

więcej

Osteopatia jest to postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne oparte na zabiegach manualnych dotyczących ogólnie dysfunkcji stawowej i tkankowej w zakresie udziału tych dysfunkcji w pogorszeniu się (lub utrzymaniu się) choroby. Osteopatia jest to kompletny system opieki ...

więcej

Terapia manualna jako praktyczna część medycyny zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu, a w szczególności kręgosłupa. Przed przystąpieniem do terapii przeprowadza się z pacjentem wywiad lekarski oraz badanie palpacyjne i ...

więcej

Ciało człowieka posiada swój własny system regeneracji, który pomaga nam szybciej wracać do zdrowia. Taping opiera się właśnie na działaniu tego systemu, ulepszając go poprzez aktywacje układów neurologicznego i krążenia. Mięśnie człowieka nie są potrzebne jedynie do ...

więcej

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu—to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu

więcej

System czaszkowo — krzyżowy można porównać do pasa transmisyjnego, którego osie obrotu stanowi z jednej strony czaszka z drugiej zaś kość krzyżowa (stąd nazwa terapii). Opona twarda, mająca swój bliższy przyczep w okolicy otworu wielkiego czaszki, a przyczep dalszy na kości ...

więcej

Terapia manualna holistyczna (metoda Rakowskiego) to nowoczesny, medyczny system leczenia dysfunkcji narządu ruchu, w których następstwie pojawiają się różne dolegliwości, najczęściej w postaci bólu. Terapia manualna, bo dotyczy narządu ruchu. Holistyczna, bo widzi człowieka

więcej