Osteopatia

Osteopatia jest to postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne oparte na zabiegach manualnych dotyczących ogólnie dysfunkcji stawowej i tkankowej w zakresie udziału tych dysfunkcji w pogorszeniu się (lub utrzymaniu się) choroby.

Osteopatia jest to kompletny system opieki zdrowotnej. Zgodnie z filozofią leczy się całego człowieka a nie tylko objawy. Kładzie się nacisk na wzajemne relacje między strukturą a funkcją oraz zdolnością organizmu do samoleczenia. 

Medycyna osteopatyczna nie jest alternatywna dla medycyny klasycznej. Istnieje ona od 125 lat. Jest to kompletny system opieki zdrowotnej oparty na filozofii leczenia całego pacjenta. W USA D.O. (doktor osteopatii) jest całkowicie przeszkolonym lekarzem. W Europie D.O (dyplomowany osteopata) jest osobą, która ukończyła szkołę osteopatii w systemie podyplomowym przeznaczoną dla lekarzy i fizjoterapeutów, obejmującą minimum 1000 godzin zajęć (zgodnie z zaleceniami Europejskiej Federacji Osteopatii). Nasza filozofia skupiona jest na opiece nad pacjentem zapewniającej komfort życia bez bólu.

Zgodnie z rozporządzeniami Europejskiej Federacji Osteopatii, osteopatię mogą praktykować tylko lekarze i fizjoterapeuci, którzy ukończyli system szkoleń podyplomowych (minimum 5 lat lub 1000 godzin zajęć teoretycznych, praktycznych, klinicznych) prowadzonych w szkołach osteopatii akredytowanych przez narodowe organizacje osteopatii (w Polsce Towarzystwo Osteopatów Polskich). W Wielkiej Brytanii istnieje system czteroletnich studiów dziennych dających tytuł D.O.

Osteopata pracuje w zdecydowanej mierze poprzez system nerwowo-mięśniowo-szkieletowy, wykorzytując głównie terapię stawów, mięśni, powięzi, nerwów, naczyń oraz zwracając szczególną uwagę na to, w jaki sposób organy wewnętrzne wpływają na cały system i jaki on ma wpływ na nie. W stawianiu diagnozy i planowaniu terapii bierze się pod uwagę także czynniki psychologiczne i aspekt socjalny.

 • Zabiegi osteopatyczne są bezbolesne, ryzyko ich stosowania jest minimalne.
 • Osteopata bada poprzez dokładną analizę ruchu, postawy pacjenta oraz poprzez dotyk.
 • Czasami zalecane jest wykonanie dodatkowych badań takich jak zdjęcia RTG czy rezonans magnetyczny itp.
 • Najczęściej konieczne jest odbycie około 3 do 6 wizyt (nie dotyczy to chorób postępujących).
 • Osteopata zaleca czasami wykonywanie specjalistycznych ćwiczeń bądź przestrzeganie specjalnej diety.

Działy osteopatii:

 • osteopatia narządu ruchu,
 • osteopatia trzewna,
 • osteopatia czaszkowo-krzyżowa,
 • osteopatia ginekologiczna,
 • osteopatia pediatryczna.

Osteopatia znajduje zastosowanie w:

 • Bólach narządu ruchu takich jak: bolesny bark, łokieć tenisisty, stany zapalne stawów biodrowych, kolanowych itp.; bóle kręgosłupa, rwa kulszowa, ramienna.
 • Bólach migrenowych i napięciowych głowy.
 • Astmie, bólach pooperacyjnych, bólach w okresie ciąży i bólach miesiączkowych, zaparciach.
 • Urazach sportowych i przeciążeniowych związanych z charakterem pracy.
 • Problemach pediatrycznych: wspomagamy leczenie mózgowego porażenia dziecięcego.
 • Bardzo częstym leczeniu stanów, których nie mogą wyleczyć tradycyjne systemy terapeutyczne.