Objawy, z którymi zgłosił się do nas Pacjent

 

Pacjentka w średnim wieku zgłosiła się do nas po ponad 3 letnim poszukiwaniu pomocy u specjalistów od problemów neurologicznych oraz laryngologicznych. Głównymi powodami wizyty w naszym Instytucie były regularne bóle głowy oraz ‚strzelanie’ w stawie skroniowo-żuchwowym (staw SŻ) podczas szerokiego otwierania ust. W trakcie precyzyjnie przeprowadzonego wywiadu stomatologicznego okazało się, iż pacjentka jest, z racji wykonywanego zawodu, przewlekle narażona na stres, co swoje odzwierciedlenie miało w silnie startych zębach zwłaszcza w przednim odcinku. Częste problemy ze snem oraz problemy z porannym otwieraniem ust dodatkowo potęgowały frustrację Pacjentki.

Diagnoza

 

Diagnostyka instrumentalna obejmowała przeprowadzenie badania Gerbera, T-scan oraz tomografię 3D stawu SŻ. Diagnostyka podmiotowa zwracała uwagę na aktualny stan mięśni, zębów, wygląd pacjentki. Stwierdzono:

  • nadmierne napięcie mięśni żwacza
  • ograniczenie ruchów żuchwy
  • nieprawidłową wysokość zwarcia (za niskie)
  • kilka zębów zostało zakwalifikowanych do ponownego leczenia endodontycznego
  • z analizy Gerbera ? nierównowaga pomiędzy pracą stawu SŻ i płaszczyzn zębowych w zakresie punktów urazowych na trzonowcach po jednej stronie
  • stan stawu ze zdjęcia 3D RTG poprawny

Leczenie

 

Po analizie oczekiwań Pacjenta związanych z efektem estetycznym oraz uwzględnieniu możliwości finansowych, zaproponowano w ramach rekonstrukcji pełnego funkcjonalnego uzębienia:

  • przeprowadzenie niezbędnego leczenia endodontycznego w przypadku martwych zębów
  • wykonanie w żuchwie kilku kompozytów zwarciowych
  • odbudowanie odcinków przednich licówkami porcelanowymi (szczęka)
  • uzupełnienie odcinków bocznych szczęki mostami porcelanowymi na metalu
Przed przystąpieniem do rekonstrukcji Pacjent przez 1 miesiąc nosił szynę stabilizującą dającą możliwość podniesienia zwarcia o 1,5 mm. Ustawienia wynikające z badania Gerbera pozwoliły na wykonanie szyny stabilizującej tak, iż nie trzeba było jej korygować. Szyna pozwoliła na optymalne ustalenie wysokości zwarcia, równomierne rozłożenie oraz przede wszystkim zmniejszenie sił zwarciowych (napięć). Stwierdzono również prawie całkowity zanik ?klikania? stawu SŻ oraz znaczne zmniejszenia dolegliwości bólowych. Po miesiącu można było rozpocząć przygotowanie projektu tzw. mockup?u, który wlany na istniejące zęby Pacjenta daje obraz kształtu oraz wysokości przyszłych zębów. Akceptacja projektu dała zielone światło dla rozpoczęcia pełnej, zaplanowanej rekonstrukcji startych zębów uzupełnieniami stałymi.

Czas leczenia

 

Całościowe leczenie wraz z diagnostyką wstępną, wykonaniem rekonstrukcji oraz diagnostyką porekonstrukcyjną trwało około 5 miesięcy.