System komputerowej analizy zwarcia T-scan

System komputerowej analizy zwarcia T-scan pozwala na precyzyjną analizę wielkości sił działających w punktach kontaktów zwarciowych oraz ich zmian w czasie. Jest całkowicie nieinwazyjną i wiarygodną metodą dynamicznej analizy zwarcia. Zarejestrowane dane wyświetlane są w sposób graficzny na ekranie komputera. System pozwala na łatwiejsze korygowanie zwarcia między górnym a dolnym łukiem zębowym zarówno przed jak i po zakończeniu leczenia stomatologicznego (zachowawczego, protetycznego, chirurgicznego czy ortodontycznego). Pozwala na wykrycie nadmiernych obciążeń, kontaktów przedwczesnych oraz skuteczną ich eliminacje. Poprawia to trwałość uzupełnień pełnoceramicznych, ponieważ wszelkie destrukcyjne siły są identyfikowane na etapie oddawania uzupełnień pacjentowi, jeszcze zanim rozpocznie on ich długotrwałe użytkowanie.

Głowica urządzenia T-scan Novus
Sensor jednorazowego użytku
Sensor jednorazowego użytku

Samo badanie polega na zagryzieniu przez pacjenta cienkiej płytki sensorowej, z której w ciągu kilku sekund przekazywane są do komputera informacje dotyczące wielkości, rodzaju, umiejscowieniu i natężeniu sił w czasie, wyzwalanych podczas zagryzania. W trybie rejestracji siły kontaktów zębowych powstaje dynamiczny film przedstawiający zmieniającą się sytuację zwarciową u Pacjenta. Na podstawie odtworzonego filmu, który przedstawia punkty kontaktu pojawiające się w kolejności wraz z wartościami sił względnych, lekarz może zadecydować o postępowaniu leczniczym. Analizę ułatwia prezentacja sekwencji kontaktów zwarciowych w dwu lub trzech wymiarach oraz w formie ciągłego filmu lub pojedynczych klatek. W trybie trójwymiarowym do analizy mamy słupki o zmieniającej się wysokości oraz kolorze. W trybie dwuwymiarowym możemy obserwować strefy kontaktów zwarciowych zmieniających kształt, wielkość i kolor w zależności od działających sił zwarciowych: barwy ciepłe reprezentują działanie dużych sił, barwy zimne – słabsze kontakty zwarciowe.

Cyfrowa analiza zwarcia przedstawiona w trzech (lewa strona) i dwóch (prawa strona) wymiarach.

Badanie T-scan pozwala również na ustalenie:

  • czy siły wyzwalane w trakcie gryzienia oraz żucia rozkładają się symetryczne na całym łuku zębowym, czy nie przeciążają poszczególnych zębów, 
  • czy częste bóle głowy nie są spowodowane czynnościowymi przeciążeniami narządu żucia,
  • czy nowe uzupełnienia protetyczne (implanty, inlaye, onlaye, korony) nie będą prowokować zaburzeń zwarciowych,
  • procentowego rozkładu sił na każdy ząb będący w obrębie płaszczyzny zwarcia,
  • precyzyjnie przeszkód zgryzowych wyzwalających np. nawyk zgrzytania zębami.

 Wiele zagranicznych publikacji potwierdza, iż Komputerowa Analiza Okluzji (zwarcia) w istotny sposób podnosi jakość i skuteczność leczenia stomatologicznego, zapewnia maksymalny komfort zwarcia, a także poprawia ogólny stan zdrowia Pacjenta.