Mock-up

Mockup to projekt pracy. Daje on nam ogólne pojęcie jak będzie wyglądać docelowa praca protetyczna. Na własne zęby pacjenta wlewany jest specjalny materiał (kompozyt) w kolorze zębów poprawiający kształt i formę zębów, zamykający przestrzenie między zębami, symulujący idealną równowagę między linią dziąseł i zębów.

Pacjent zaopatrzony w mockup przez kilka dni testuje „nowy uśmiech” w domu. Kolejne spotkanie z lekarzem upływa na przedyskutowaniu wrażeń z noszenia prowizorium, wysłuchaniu uwag czy sugestii pacjenta w kwestii kształtu, estetyki i komfortu użytkowania. Lekarz analizuje również naturalną linię uśmiechu pacjenta, a przy współpracy z technikiem dentystycznym jest w stanie dostosować niektóre kształty zębów do indywidualnych cech pacjenta.

Ewentualne korekty uzupełnienia tymczasowego pozwalają osiągnąć optymalne rezultaty. Jeśli pacjent jest usatysfakcjonowany wyglądem uśmiechu mockup jest zdejmowany, a stomatolog przystępuje do preparacji zębów pod właściwą pracę (np. licówki).

Przygotowanie mockupu odbywa się w laboratorium protetycznym. Technik dentystyczny na modelu gipsowym uzębienia pacjenta wykonuje tzw. woskową symulację (wax-up). Polega ona na osiągnięciu pożądanych kształtów poprzez nakładanie wosku na zęby pacjenta w modelu (modelowanie). Dodatkowo technik korzysta ze zdjęć portretowych pacjenta celem analizy kształtu, linii i proporcji twarzy.

Przykłady mockup’ów: