NASZA FILOZOFIA

Instytut Rehabilitacji Dentystycznej to miejsce o szczególnym, holistycznym podejściu do zdrowia jamy ustnej i pracy systemu stomatognatycznego zsynchronizowane z pracą i funkcją całego ciała. Koncepcja FIDO ( funkcjonalna Integracja Dentystyki i Osteopatii Jasek & Komorowski) stworzona po 7 latach intensywnych badań zespołu dentystów, techników dentystycznych i terapeutów i osteopatów, pozwala na perfekcyjne rezultaty naszej pracy.

Pozornie typowe dolegliwości, leczone standardowymi metodami w pozostałych medycznych gabinetach, mogą być zwyczajnie nieprawidłowo lub niedokładnie rozpoznane na etapie diagnozy. Nasz Instytut w dziale stomatologia opiera filozofię swojego działania na metodzie prof. Alberta Gerbera ? jej unikalność polega na tym, że punktem wyjścia do postawienia diagnozy jest cały staw skroniowo-żuchwowy, a nie same zęby. Dzięki temu oceniamy i szukamy nieprawidłowości w szerszym zakresie, a nie na końcowym odcinku występujących dolegliwości, które przede wszystkim ujawniają OBJAWY, ale niekoniecznie wskazują na PRZYCZYNY zastanego stanu rzeczy. Ścisła współpraca z terapeutami manualnymi ? perfekcyjna diagnostyka wstępna przez nich wykonywana ? jest w równej mierze ważna jak inne diagnostyki medyczne. Specyfika naszego Instytutu polega na tym, że KAŻDY, K A Ż D Y PACJENT poddany jest na początku bardzo szczegółowej diagnostyce.

Prowadzimy prace diagnostyczne w tak sposób, żeby dochodzić do przyczyn problemów a nie stawiać diagnozę opierając ją na objawach. Pacjent prowadzony w IRDEN może być pewny, że zostanie rozpoznany kompleksowo. Nie leczymy pojedynczego zęba tylko sprawdzany funkcjonowanie całego narządu żucia. Nie masujemy bolącego mięśnia tylko usprawniamy całe ciało do prawidłowego funkcjonowania.

Pacjenci dostają u nas w czasie procesu diagnostycznego wiele informacji pozwalających im na życie z własnym ciałem w sposób zrozumiały i logiczny. Angażujemy pacjenta w cały proces dochodzenia i odpowiadania na pytania DLACZEGO??? dzieją się z nami rożne dziwne rzeczy ale i mobilizujemy pacjentów do samodzielnej pracy nad sobą wskazując prawidłowe kierunki. Szeroko ujmując podnosimy u pacjentów świadomość stomatologiczną i świadomość ciała.

Z tych właśnie powodów w stomatologii nie używamy poszczególnych jej działów: endodoncji, chirurgii, protetyki, ortodoncji, zachowawczej, poeriodontologii jako osobnych działów i osobnych działań. Wszystkie one są brane pod uwagę i używane do pozyskania celu jakim jest: prawidłowe, estetyczne, funkcyjne odbudowanie Narządu Żucia we wszystkich jego obszarach istnienia.