Straumann Roxolid

W roku 2009 szwajcarska firma Straumann wprowadził przełomowy materiał dla implantów zawierający stop tytanu z cyrkonem. Takie połączenie pozwoliło na otrzymanie wysokiej wytrzymałości mechanicznej (większa odporność na rozciąganie) oraz znakomitych właściwości osteointegracji (trwałe połączenie kości pacjenta z powierzchnią implantu). Ponadto dodatkowymi korzyściami dla Pacjenta są:

  • krótszy czas leczenia,
  • niski dyskomfort w trakcie wgajania się.
 

Biologiczne właściwości materiału umożliwiają w trakcie zabiegu stosowanie implantów o mniejszych średnicach, zachowując struktury wokół implantu i pozwalając uniknąć inwazyjnego zabiegu augmentacji kości (nadbudowa kości materiałem kościo-zastępczym). Zabieg mniej inwazyjny to mniejszy uraz dla Pacjenta, niższe koszty leczenia, a także zwiększenie akceptacji dla takiej opcji leczenia.

Aby dowiedzieć się więcej o implantach Straumann Roxolid oraz rewolucyjnych powłokach stosowanych na tych implantach SLA oraz SLActive skorzystaj z poniższych linków do materiałów edukacyjnych:

http://www.schmidt-dental.pl/wp-content/uploads/2015/01/Straumann_Roxolid.pdf